Regulamin

1. Rezerwacji pokoju dokonuje się poprzez wpłatę przedpłaty o ustalonej wcześniej wysokości na rachunek bankowy podany na stronie internetowej www.hanka.bialka.net. Wpłata zaliczki oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu. Nie honorujemy płatności kartami płatniczymi.

3. Zarezerwowane pokoje są do dyspozycji gości od godz. 15.00 uzgodnionego dnia przyjazdu. W uzgodnionym dniu wyjazdu należy opuścić lokal najpóźniej do godz. 11.00.

4. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania gościom, którzy naruszyli ustalenia zawarte podczas rezerwacji pokoju, takie jak ilość osób, lub poprzez przywiezienie ze sobą zwierząt bez wcześniejszego ustalenia.

5. W naszym domu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00.

6. Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach naszego obiektu. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku.

7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju, w tym pieniądze, a także za pojazdy i inne rzeczy pozostawione w obrębie obiektu turystycznego.

8. Zabrania się nocowania w pokojach osób, które nie są w naszym obiekcie zameldowane.

9. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.

10. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu odpowiadają ich opiekunowie.

11. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu może zostać wypowiedziany najem pokoju.

12. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu, czy też opuszczenia obiektu w wyniku łamania regulaminu.

13. Niestawienie się gości w dniu przyjazdu bez wcześniejszego uzgodnienia jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.

14. Przedpłata, o której mowa w pkt. 1 nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnazji do 21 dni przed ustaloną datą przyjazdu, rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) jednak bez zmiany ustalonej ceny pobytu.

15. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.hanka.bialka.net oraz na terenie obiektu.

16. Cenforcevidalista.com